Publikace

Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech architektura a stavitelství

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten