Publikace

Principy výuky předmětu stavitelství v rámci oboru architektura

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Principy výuky předmětu stavitelství v rámci oboru architektura

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten