Publikace

Text mapuje výstavbu záchytných, hromadných garáži v Brně; jejich podobu a roli ve struktuře a každodenním životě města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten