S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Text mapuje výstavbu záchytných, hromadných garáži v Brně; jejich podobu a roli ve struktuře a každodenním životě města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten