S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ještěd čeká rekonstrukce, najít vhodného architekta bude náročné

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Článek popisuje průběh a kritéria průzkumů Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd, které probíhají jako předprojektové přípravy plánované generální opravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten