Publikace

City Palác a Grand-Garage Strass

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Historie polyfunkční budovy City Palác a garáží Grand-Garage Strass v Liberci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten