S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Socialistická nebo prostě architektura?

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Architektura šedesátých a sedmdesátých let zažívá v České republice doslova explozi zájmu ze strany odborné veřejnosti. Desítky publikací mapují v posledních letech téma z různých pohledů - od detailních monografií jednotlivých staveb, přes životopisné přehledy a rozhovory s pamětníky až po celostní uchopení předmětné doby. Postupně se tak odhalují bohaté a vrstevnaté příběhy nejednoznačné éry našich dějin, dosud zatížené řadou předsudků. Každodenní realita uchování, vhodného využívání, rekonstrukcí a konverzí této architektury však za teorií velmi pokulhává. Jak uchovat hmotné doklady této éry a zbavit je nánosů negativních spojení se socialistickým režimem a atmosférou života v nesvobodné zemi? Jaké symbolické hodnoty, historickou zkušenost a potenciál nabízí?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten