Publikace

Socialistická nebo prostě architektura?

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Architektura šedesátých a sedmdesátých let zažívá v České republice doslova explozi zájmu ze strany odborné veřejnosti. Desítky publikací mapují v posledních letech téma z různých pohledů - od detailních monografií jednotlivých staveb, přes životopisné přehledy a rozhovory s pamětníky až po celostní uchopení předmětné doby. Postupně se tak odhalují bohaté a vrstevnaté příběhy nejednoznačné éry našich dějin, dosud zatížené řadou předsudků. Každodenní realita uchování, vhodného využívání, rekonstrukcí a konverzí této architektury však za teorií velmi pokulhává. Jak uchovat hmotné doklady této éry a zbavit je nánosů negativních spojení se socialistickým režimem a atmosférou života v nesvobodné zemi? Jaké symbolické hodnoty, historickou zkušenost a potenciál nabízí?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten