S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Studentský workshop/Student Workshops

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text stručně formuluje přístup a ambice při konání studentského workshopu na téma revitalizace průmyslového dědictví. Popisuje optimální průběh přípravné fáze i samotného workshopu, důraz na mezioborovost, koncepčnost a vrstevnatost přístupu studentů i pedagogů, nezbytnou provázanost aktivit s místní komunitou, ale i závěrečné fáze a výmluvnou prezentaci výstupů. Kapitola je doplněna anglickým překladem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten