Závěrečné práce

VÝROBEK Z PORCELÁNU

Míková Petra

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Má diplomová práce se zabývá návrhem a následnou výrobou stropního porcelánového osvětlení - lustru. Šesti ramenný porcelánový lustr má podobu rozkvetlé květiny. V hlavním těle lustru, kopuli, jsou ukryté elektrické zdroje pro osvětlení. Práce zahrnuje kromě náčrtků a kreseb, i dokumentární fotografie, zachycující moji výrobu porcelánových částí. V jedné kapitole mé práce se také věnuji porcelánu a jeho historii nejen ve světě, ale i u nás.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.