Publikace

Thermal - moderní architektura v objetí romantismu

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text popisuje základní koncepční principy architektury hotelového, festivalového a bazénového souboru Thermal v Karlových Varech a konfrontuje je se současným stavem a průběhem stavebních úprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten