S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Thermal - moderní architektura v objetí romantismu

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text popisuje základní koncepční principy architektury hotelového, festivalového a bazénového souboru Thermal v Karlových Varech a konfrontuje je se současným stavem a průběhem stavebních úprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten