Publikace

Petr Vorlík: Zajímavosti českých mrakodrapů a výškových staveb očima architekta

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten