S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Thermal - moderna v sevření romantismu

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Hotelový, festivalový a bazénový soubor Thermal v Karlových Varech patří k proslulým ikonickým budovám české moderní architektury. Vznikl na základě vítězného soutěžního návrhu podle projektu manželů Machoninových na místě historizující a secesní zástavby z přelomu 19. a 20. století. Přestože se jedná o bezesporu vynikající architektonické dílo, navíc koncepčně jednotné v celé škále rovin od řešení veřejného prostoru až po vybavení interiérů, dodnes vyvolává značně rozporuplné reakce. Průzkum FA ČVUT v letech 2013-2014 zmapoval nejenom vývoj projektu a realizovanou podobu, ale i pozdější zásahy a osudy, které unikátní soubor zásadně proměnily a formují jeho dnešní stav. Vyhodnocení však přináší i mnohem širší, klíčové otázky s obecnějšími přesahy k problematice celospolečenského pohledu na poválečnou architekturu a k možnostem a limitům jejího uchování a péče o ní.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten