S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Petr Vorlík: Architekt je také člověk

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Rozhovor na téma studia architektury, metody výuky a generační proměny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten