Závěrečné práce

Domov s pečovatelskou službou, Řevnice

Pavelková Anna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Na první dobrou bych chtěla dělat bytovku na té nejlepší úzké rohové parcele. Zadání Do 45 na první dobrou zavání bytovkou. To je ale zkratka, kdy se zaměřujeme jen na lidi v produktivním věku. Míst v domovech pro seniory je nedostatek, lidé na ně dlouho čekají a pak se stěhují do ústavů v odlehlých částech republiky. Domov s pečovatelskou službou je ze své podstaty veliký, díky rozdělení na pavilony ale zapadá do urbanistického kontextu Řevnic. Pavilonky tvoří řád, systém, různé natočení buněk vůči sobě ovšem přísnost řádu nabourává a dům (snad) nepůsobí monotónně ani monstrózně. Méně instituce, víc domov. Mezi domy vnikají polouzavřené, klidné zahrádky, zahrada se dál pomalu svažuje k řece. K Berounce. Za zády jezdí vlak, ten ovšem obyvatele neruší, neslyší ho, už dost špatně slyší.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.