S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Industriální stopy 2014 / čtvrt století poté

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Informace o konferenci zaměřené na specifickou situaci průmyslového dědictví, jako součásti kulturního dědictví a duševního i materiálního bohatství, poznamenaného mnohokrát zpřetrhanou historickou kontinuitou během 20. století, a posléze i ekonomickou transformací uplynulých desetiletí. Navazovala na sérii setkání, konferencí a bienále Industriální stopy a připomíná složitou situaci průmyslového dědictví čtvrt století po změně politického systému a proměně kulturní atmosféry po roce 1989, jak se projevuje nejen v České republice, ale i v okolních zemích bývalého východního bloku. Cílem akce bylo nastínit některé charakteristické rysy a problémy, které provázejí úsilí o záchranu, nové využití, ale příliš často i ohrožení průmyslového dědictví. Do prostředí Dolní oblasti Vítkovice se konference vrací po třech letech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten