S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industriální topografie České republiky - databázový systém jako cesta k poznání a osvětě

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Industriální topografie představuje čtyřletý projekt VCPD FA ČVUT v Praze, zaměřený na plošné zmapování průmyslového dědictví České republiky. Průzkumy sledují nejenom základní identifikaci konkrétních historických objektů a souborů, popis vývoje nebo výtvarných a stavebních východisek, ale i sociální, hospodářské a kulturní vazby. Jádro projektu tkví v osvětově publikační činnosti a v rozvíjení internetového databázového systému na adrese www.industrialnitopografie.cz.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten