S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Trnitá cesta k českému mrakodrapu

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text popisuje okolnosti etablování českých výškových staveb na pozadí vývoje architektury dvacátého století i proměn společenského a politického étosu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten