S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zrod hromadných nájemných garáží

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Motorismus od prvopočátku zásadně proměňoval nejenom životní styl, technologický vývoj a strukturu osídlení, ale přinášel i zcela nové typologické druhy – rozsáhlé výrobní areály, menší karosářské dílny, autoservisy, autoprodejny, motoresty, čerpací stanice atd. Jejich prvotní inspirace sice možná částečně vycházela z historické zkušenosti (kočárovny, zájezdní hostince), ale mimořádně dramatický vývoj vyžadoval, aby majitelé a projektanti převzali roli pionýrů, hledajících řešení na ostré hraně mezi prostou nutností, podnikatelskou efektivitou a elegancí. Záhy se tyto stavby staly zcela svébytným civilizačním fenoménem a výmluvnou výpovědí o ambicích doby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten