S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Workshop krok za krokem

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text popisuje přípravy, průběh a vnější souvislosti workshopu na téma konverze Automatických Winternitzových mlýnů v Pardubicích, pořádaného VCPD FA ČVUT na jaře 2013. Důraz klade zejména na vývoj postoje ke konverzi v projektech účastníků workshopu a způsob sdílení a předávání obecných zkušeností i profesních znalostí aniž by tím utrpěla sensitivní, intuitivní rovina návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten