S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Industriální topografie České republiky

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Industriální topografie představuje čtyřletý projekt VCPD FA ČVUT v Praze, zaměřený na plošné zmapování průmyslového dědictví České republiky. Průzkumy sledují nejenom základní identifikaci konkrétních historických objektů a souborů, popis vývoje nebo výtvarných a stavebních východisek, ale i sociální, hospodářské a kulturní vazby. Jádro projektu tkví v osvětově publikační činnosti a v rozvíjení internetového databázového systému na adrese www.industrialnitopografie.cz.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten