S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Článek popisuje stavebněhistorický průzkum probíhající pod taktovkou VCPD FA ČVUT v roce 2012 v prostorách Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten