S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Konverze průmyslové architektury a železobeton

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text mapuje strategie konverzí průmyslové architektury, zejména železobetonových staveb; na pozadí konkrétních příkladů ze zahraničí odhaluje mimořádný potenciál, ale i technické nebo společenské limity.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten