Lidé

Ing. arch. Anna Sigmundová, Ph.D.

odborná asistentka ZAN Kirovová

Absolventka doktorského studia na FA ČVUT, zahraniční stáže absolvovala v Rennes a v Québecu. Pracovní zkušenosti sbírala na stážích v Grenoblu a ve Stockholmu. Od roku 2011 působí v rámci vlastní architektonické praxe. Je zakládající členkou spolku Architekti bez hranic. Působí jako asistentka v ZAN Kirovová.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.