Publikace

Automobilismus a paralely zámeckého prostorového uspořádání v architektuře první poloviny dvacátého století

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text sleduje dopady rozvíjejícího se automobilismu na počátku dvacátého století - zejména schopnost organicky zapojit nové technologické, prostorové a společenské požadavky do koncepce nastupující moderní architektury a zároveň respektovat nadčasová témata architektury (court d´honneur, representativní vstup apod.).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten