Publikace

Interiér horského hotelu a televizního vysílače Ještěd v českém a zahraničním kontextu

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Příspěvek interpretuje nedoceněné kvality interiéru horského hotelu a televizního vysílače Ještěd - autorské dílo Otakara Binara, Karla Hubáčka a Karla Wünsche.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten