S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Interiér horského hotelu a televizního vysílače Ještěd v českém a zahraničním kontextu

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Příspěvek interpretuje nedoceněné kvality interiéru horského hotelu a televizního vysílače Ještěd - autorské dílo Otakara Binara, Karla Hubáčka a Karla Wünsche.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten