Závěrečné práce

Design Help - aromaterapie

Vavřinová Natálie

Design, Bakalářská práce

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá tématem aromaterapie. Práce zkoumá vliv čichového systému na lidskou asociativní či emoční paměť. Záměrem bylo využití výsledků tohoto zkoumání pro relaxační a ozdravné účely. Hlavním cílem bylo navrhnout nevšedně pojatou aroma lampu, která by sloužila uživatelům k experimentování s vůněmi a s nimi spojenými asociacemi – přidáváním různých přírodních surovin. Zároveň by měl být výsledný produkt harmonickým doplňkem interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.