S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Meziválečné garáže v Čechách

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Automobil přinesl nové pojetí času, prostoru a osobní svobody. Urychlil globalizaci i průmyslovou revoluci, proměnil strukturu měst a krajiny a inspiroval také přehodnocení procesu vzniku a podstaty architektury. Vznikly zcela nové typologické druhy, neodmyslitelně spjaté s automobilismem - rozsáhlé výrobní areály, menší karosářské dílny, autoservisy, autoprodejny, motoresty, čerpací stanice atd. Jeden z nových prvků respektive typologických druhů představovaly také garáže. Sledování jejich zárodečného vývoje a postupného etablování poskytuje nevšední výpověď o dobové stavební kultuře, ale i o nadčasových tématech; podává svědectví o schopnosti organicky zapojit nové technologické, prostorové a společenské požadavky do koncepce nastupující moderní architektury. Cenné obecnější poučení v době ekonomické krize a vypjatého étosu udržitelného rozvoje přináší rovněž další dvě roviny tématu - oscilování mezi šetrností, lapidárností, užitností a zároveň úsilím o eleganci a zákaznický komfort.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten