S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Antonín Engel a areál ČVUT v Dejvicích. Historismus nebo úsilí o nadčasovost?

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Architekt Antonín Engel (1879 - 1958) je obvykle řazen ke konzervativní linii architektury první poloviny dvacátého století. Tvorba tohoto okruhu bývá na pozadí zpravidla upřednostňované avantgardy nepřesně označována jako eklekticky orientovaná "druhá liga". Při bližším nezaujatém pohledu je však zřejmé, že se jedná o dílo kultivovaných, vzdělaných tvůrců, využívající mnohdy velice pokrokové prostředky, kladoucí značný důraz na konstruktivní a stavitelskou logiku; navíc v meziválečné stavební produkci kvantitativně převažující.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten