Publikace

Výsledky odborné ankety připravené Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT - na téma rehabilitace horského hotelu a vysílače Ještěd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten