S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Ve vzduchoprázdnu mezi praktikujícími architekty a studenty?

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Tři výstavy studentských projektů nového využití průmyslového dědictví, organizované VCPD ČVUT v letech 2003, 2007 a 2009, mohou být jistě vhodnou příležitostí k opatrnému bilancování a podtržení větších či menších rozdílů mezi školními pracemi a reálnými projekty. Rozdílů, které přirozeně vyplývají z odlišného statutu, východisek, zkušeností a způsobu práce autorů. Srovnání naznačuje specifika a rysy, jejichž poznání přináší oboustranné obohacení a sebereflexi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten