S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dějiny architektury dvacátého století

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Vysokoškolské skriptum zaměřené na kapitoly z dějin architektury dvacátého století - stručný přehled vývoje, díla významných architektů, vzájemné vazby a souvislosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten