Publikace

Dějiny architektury dvacátého století

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Vysokoškolské skriptum zaměřené na kapitoly z dějin architektury dvacátého století - stručný přehled vývoje, díla významných architektů, vzájemné vazby a souvislosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten