S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jihlavská architektura v letech 1945 - 2009.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Ohlédnutí za vývojem jihlavské architektury od poválečných let až do současnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten