Publikace

Jihlavská architektura v letech 1945 - 2009.

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Ohlédnutí za vývojem jihlavské architektury od poválečných let až do současnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten