S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

The Prague Mosaic Today.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Short summary on twenty years architecture development in the context of the historical center of Prague.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten