Publikace

AID - akceptace intervence destrukce.

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Ohlédnutím za třetí výstavou studentských projektů konverzí v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009 - vybrané projekty studentů FA a FSV ČVUT, FA TUL.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten