S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

AID - akceptace intervence destrukce. Industriální stopy ve studentských projektech.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text je ohlédnutím za třetí výstavou studentských projektů konverzí v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten