S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Velkokapacitní patrové garáže v období první republiky. Nový stavební typ jako zárodek moderní architektury

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text je zaměřen na garážování soukromých automobilů v Čechách na počátku dvacátého století. Téma prvních hromadných garáží pokrývá nejenom problematiku racionálního hledání vhodné formy, provozu a konstrukce pro nový typologický druh, ale i obecnější otázky dobového životního stylu a začlenění těchto objektů do stávající struktury osídlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten