S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Areál továrny Walter v Praze-Jinonicích - studentské projekty konverzí na FSV ČVUT

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text je zaměřen na historii a možnosti dalšího využití areálu automobilky Walter v Praze-Jinonicích. Rozvojový potenciál bývalé továrny odhaluje a dokládá také na příkladech studentských projektů vniklých na půdě Fakulty stavební ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten