Výstava ateliérových prací

PLASKÁ CESTA - (S)HLEDÁNÍ

Denisa Nadrchalová

Anotace

Okolí Plas u Plzně a Mariánské Týnice je pozoruhodnou krajinou, jejíž potenciál už kdysi skvěle odhadl a velkolepě využil Jan Blažej Santini Aichel. Staré stopy, které se v krajině i přes zub času v menší či větší míře zachovaly, jakoby jen čekaly, až se opět propojí zkrze hlavní tepnu této krajiny-Plaskou cestu.V některých úsecích se nedochovala, nicméně na polích,kde kdysi vedla,máme tendenci po ní i přesto jít dál. Cestu proto navrhuji obnovit v plném rozsahu a doplnit ji o propojující prvky, jako odpočívadlo mezi Sv. Janem a Sechuticemi,či lávku přes Týnecký rybník-zde cesta pro pěší vede pouze po silnici, jenž je úzká a limitovaná z jedné strany terénem a z druhé vodní hladinou. Návrh se dále zabývá zlepšením podmínek hospodářského systému a podporou vodního režimu krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.