S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Konference SHP v Litomyšli

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text podává stručnou informaci o konferenci pořádané Sdružením pro stavebně historický průzkum v červnu v Litomyšli.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten