S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Pod pojmem klenba si architekt obvykle představí poetické, vzedmuté prostory cihelných nebo kamenných historických budov. Ale při studiu kleneb bychom neměli být sváděni zažitou představou, že pro křivkové zastropení není v moderní, strohé, zpravidla pravoúhlé architektuře místo. Navzdory přerušení tradice, vyvolanému uplatněním kovu ve druhé polovině devatenáctého století, zažívalo masivní obloukové zastropení s objevem železobetonu velkolepou vlnu návratů. Lehké kovové nebo dřevěné velkorozponové konstrukce na počátku dvacátého století sice stále ještě převažovaly, ale mechanické a chemické vlastnosti železobetonu tento materiál pro řadu budov přímo předurčovaly - ryze racionální a přitom technicky velice náročné průmyslové a inženýrské stavby stály bezesporu v první linii a staly se na počátku dvacátého století "nosnými" vzory.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten