Závěrečné práce

MEZI KRUŠNÝMI HORAMI A ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM

Zelenková Pavla

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt má za cíl představit různé přístupy revitalizace dolu Bílina po ukončení těžby hnědého uhlí. Existuje mnoho možností, jak s touto krajinou po těžbě pracovat. V diplomním projektu jsou vytvořeny a zhodnoceny různé koncepty a jejich dopady. Tato práce je jakýmsi katalogem, který koncepčně ukazuje, jakými všemi cestami se dá jít dál. Budoucnost dolu je navržena z různých úhlů pohledů a jsou zdokumentovány veškeré výhody, nevýhody a dopady jednotlivých konceptů. Některé návrhy mohou být až utopické a některé naopak. Na závěr projektu je provedeno zhodnocení jednotlivých konceptů, které je z mého osobního hlediska objektivní a slouží jako podklad pro rozhodnutí, který koncept je nejlepší podle mých kritérií. Výsledný koncept je vypracován do větší hloubky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.