Publikace

Druhý dech průmyslové architektury očima studentů

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Úvodní stať sborníku z výstavy studentských projektů na téma "nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje", která se konala ve dnech 19. - 26. září 2007 v bývalé Jeřábkově šunkárně (dnes M Factory), v Praze-Holešovicích, Osadní ulici 35.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten