S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Druhý dech průmyslové architektury očima studentů

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Úvodní stať sborníku z výstavy studentských projektů na téma "nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje", která se konala ve dnech 19. - 26. září 2007 v bývalé Jeřábkově šunkárně (dnes M Factory), v Praze-Holešovicích, Osadní ulici 35.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten