Diplomové práce

Příměstské bydlení Nový Jenštejn

Bc. Radek Sloup

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem projektu je dostavba Nového Jenštejna. Cílem bylo vytvoření ucelené urbanistické struktury s pevnou formou, která navazuje na současný stav.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.