S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Druhý dech průmyslové architektury

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Výstava studentských projektů na téma "nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje" se konala ve dnech 19. - 26. září 2007 v bývalé Jeřábkově šunkárně (dnes M Factory), v Praze-Holešovicích, Osadní ulici 35. Studentské projekty byly prezentovány také formou reprezentativního sborníku. Pořadatelem a koordinátorem výstavy i editorem sborníku vydaného v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy, bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Výstavy se zúčastnili studenti Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Fakulty umění a architektury TU v Liberci, Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty architektury STU v Bratislavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten