S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Internetové toulky průmyslovou krajinou

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text byl zaměřen na popis dlouhodobého projektu - Registru průmyslového dědictví, který slouží především k průběžné archivaci probíhajících výzkumných záměrů VCPD ČVUT, FA ČVUT a partnerských pracovišť, zejména NPÚ a NTM. Systém byl zprovozněný na serveru ČVUT ve formě interaktivního internetového prohlížeče, který umožňuje "on-line" vytváření, průběžné doplňování i aktualizaci záznamů, zpětně snadnou orientaci při jejich studiu a pomocí vícestupňového filtru široké možnosti vyhledávání nebo třídění záznamů do tematicky vymezených bloků. Registr se v současnosti skládá ze tří vzájemně provázaných dílčích částí - databáze objektů, databáze osobností a databáze území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten