S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Druhý dech průmyslové architektury

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten