S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Grand Prix 2006. Věra Machoninová. Cena za celoživotní dílo

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text představuje úryvek z rozhovoru s architektkou Věrou Machoninovou pro publikaci Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Byl publikován při příležitosti udělení ceny za celoživotní dílo Grand Prix 2006 a zároveň jako upoutávka na publikaci nově vydanou v nakladatelství ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten