Publikace

Grand Prix 2006. Věra Machoninová. Cena za celoživotní dílo

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text představuje úryvek z rozhovoru s architektkou Věrou Machoninovou pro publikaci Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Byl publikován při příležitosti udělení ceny za celoživotní dílo Grand Prix 2006 a zároveň jako upoutávka na publikaci nově vydanou v nakladatelství ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten