Publikace

Výstavba monobloku fakulty strojní a fakulty elektrotechnické

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Dejvický areál ČVUT vždy zaujímal v českém duchovním i hmotném prostoru významné místo. Zasloužil se o ně nejenom úctyhodným počtem absolventů, dlouholetou tradicí nebo strategickou polohou v blízkosti Pražského hradu, ale i jako osobitý doklad vývoje československé architektury dvacátého století. Výstavbu vysokoškolského areálu lze rozdělit na dvě samostatné fáze - velkorysý ale konzervativní meziválečný koncept a rafinovanou dostavbu v šedesátých a sedmdesátých letech. Nejzajímavějším objektem areálu je bezesporu monoblok Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten