S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Registr průmyslového dědictví představuje komplexní systém pro metodické mapování, systematickou archivaci badatelských aktivit a jejich následnou interpretaci, vyhodnocení a zveřejnění. Vznikl na půdě VCPD ČVUT jako dlouhodobý pilotní projekt, umožňující koordinovat a prezentovat do té doby roztříštěné aktivity v oblasti výzkumu průmyslového dědictví v České republice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten