Publikace

Registr průmyslového dědictví představuje komplexní systém pro metodické mapování, systematickou archivaci badatelských aktivit a jejich následnou interpretaci, vyhodnocení a zveřejnění. Vznikl na půdě VCPD ČVUT jako dlouhodobý pilotní projekt, umožňující koordinovat a prezentovat do té doby roztříštěné aktivity v oblasti výzkumu průmyslového dědictví v České republice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten