S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

František Čermák, Gustav Paul a dostavba Vítězného náměstí

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Historie Vítězného náměstí v šedesátých letech, v kontextu tvorby autorské dvojice František Čermák - Gustav Paul a jejich projektu na dostavbu areálu ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten