S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kámen versus beton (děčínský viadukt)

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten